Przetargi | Wynajem | Praca | Współpraca | Sponsorzy i Patroni | Biblioteka | Wydawnictwa | "Etnografia Nowa" | Blog | BIP

Kraje Pozaeuropejskie

Inwentarz Kolekcji Etnografii Krajów Pozaeuropejskich liczy ponad 23 200 pozycji.
Najliczniejszym i najbardziej wszechstronnym zbiorem jest kolekcja afrykańska. To blisko 10 tys. muzealiów, w większości pochodzących z terenów Czarnej Afryki. Najstarszą jej częścią jest dar Wacława Korabiewicza. Kolekcję tworzą: narzędzia rolnicze, sprzęty domowe, broń, ubiory, ozdoby, insygnia władzy, przedmioty służące praktykom magicznym, rzeźby i maski. Do najcenniejszych należy zespół masek hełmowych plemienia Makonde z Afryki Wschodniej (Tanzania, Mozambik). W 1988 roku Aleksandra i Cyprian Kosińscy podarowali muzeum dzieła sztuki plemion kongijskich: Bakuba, Bakongo i Czokwe. Szczególnie cennym eksponatem jest wykonany z naturalnych surowców strój żony królewskiej oraz maski i rzeźby kultowe.

Kolekcja azjatycka liczy ponad 4000 muzealiów. Do najcenniejszych zabytków zaliczą się: japońską broń drzewcową, miecze samurajskie, uzbrojenie ochronne z XVII-XIX w., militaria z Indii, Indonezji i Bliskiego Wschodu. Ciekawą tematycznie kolekcję tworzą stroje pochodzące z Chin, Korei, Japonii, Indii oraz zbiór ormiańskich naczyń metalowych z Iranu. Dzięki współpracy z wyprawami naukowymi i krajoznawczymi udało się pozyskać interesujący zbiór z terenów Afganistanu. W ostatnich latach muzeum pozyskało chińską kolekcje drzeworytów noworocznych. Zbiory azjatyckie to także przedmioty codziennego użytku, ozdoby, dzieła sztuki i przedmioty związane z kultem religijnym.
Kolekcja amerykańska to bez mała 4000 muzealiów etnograficznych i archeologicznych (zabytki prekolumbijskie). Są to wśród nich dary badaczy i kolekcjonerów: Józefa Siemiradzkiego (Ameryka Południowa), Michała Gieysztora (dorzecze Amazonki) czy Konstantego Podhorskiego (Alaska). W 1998 roku Elżbieta Dzikowska i Tony Halik przekazali muzeum część własnej kolekcji. Liczne muzealia wpłynęły jako pokłosie wymiany międzynarodowej z rządem Meksykańskim i tamtejszym Museo de las Culturas. Nowe nabytki to także efekt współpracy z ekspedycjami badawczymi z dorzecza Orinoko oraz wynik poszukiwań własnych opiekunów kolekcji w Peru i Meksyku.
Kolekcja muzealiów z Australii i Oceanii liczy blisko 4000 zabytków z końca XIX i początku XX wieku. Szczególnie cenna jest broń przywieziona przez Marcelego Łukowicza w latach 1888-1921 (bumerangi ceremonialne i wojenne, tarcze bumerangowe, pałki wojenne, oszczepy i bumerangi myśliwskie z Australii i Nowej Gwinei). Muzeum posiada również największą w Polsce kolekcję aborygeńskiej sztuki reprezentowanej przez malarstwo kropkowe i rzeźbę zoomorficzną. Na najliczniejszą grupę muzealiów z Oceanii tworzą zabytki melanezyjskie: broń, tarcze, maski obrzędowe i rzeźby, ozdoby ciała. Zbiory polinezyjskie zawierają bogatą kolekcję tap, roślinnych mat i wachlarzy oraz wioseł rybackich, ceremonialnych wioseł tanecznych, instrumentów muzycznych i naczyń do rytualnego napoju kava. Kilkadziesiąt muzealiów liczy zbiór mikronezyjski: wiosła, haczyki i sieci rybackie, muszle sygnałowe, ozdobne bransolety i płaciła wykonane z muszli.
Całość kolekcji etnograficznej krajów pozaeuropejskich tworzy bogaty i unikalny w skali kraju zbiór zabytków pochodzących z najdalszych zakątków kuli ziemskiej.

Katalog zbiorów

Fraza:

serwis twoje etno katalog zbiorów

Strona główna | Mapa strony | Poleć stronę | Kontakt | PME na Facebook